Silver Poet – شاعر نقره ای – WASHINGTON DC

Silver Poet – شاعر نقره ای – WASHINGTON DC
10
/Nov
Sunday
2019

Silver Poet – شاعر نقره ای – WASHINGTON DC

Location
Arlington, VA, United States
Venue
Thomas Jefferson Theatre
Time
07:30 pm
Info
703-517-4343

Tickets are available only at the door.

«هوشنگ توزیع»، نمایش‌نامه نویس و بازیگر توانای ایرانی‌ در آخرین ساخته خود به زندگی «فریدون فرخزاد» پرداخته است. «شاعر نقره‌ای» عنوان نمایشی درباره فراز و فرودهای زندگی عاشقانه و هنر روشنگرانه «فریدون فرخزاد» است که توسط هوشنگ توزیع نوشته و کارگردانی شده است. هوشنگ توزیع در نقش «فریدون فرخزاد» مجموعه‌ای از هنرمندان مستعد ایرانی را در اجرای «شاعر نقره‌ای» همراهی خواهد کرد.