Silver Poet – شاعر نقره ای – SEATTLE

Silver Poet – شاعر نقره ای – SEATTLE
04
/Jan
Saturday
2020

Silver Poet – شاعر نقره ای – SEATTLE

Location
Kirkland, WA , USA
Venue
Kirkland Performance Center
Time
08:00 pm
Info
425-652-4438

هوشنگ توزیع»، نمایش‌نامه نویس و بازیگر توانای ایرانی‌ در آخرین ساخته خود به زندگی «فریدون فرخزاد» پرداخته است. «شاعر نقره‌ای» عنوان نمایشی درباره فراز و فرودهای زندگی عاشقانه و هنر روشنگرانه «فریدون فرخزاد» است که توسط هوشنگ توزیع نوشته و کارگردانی شده است. هوشنگ توزیع در نقش «فریدون فرخزاد» مجموعه‌ای از هنرمندان مستعد ایرانی را در اجرای «شاعر نقره‌ای» همراهی خواهد کرد